Mainīt aizspriedumus par Psihiatriem!

Žurnāls "Ievas Veselība", 12.februāris 2010. "Ja pazudušas krāsas un prieks"