Sabalansēts darba un atpūtas režīms

Veiksmīgi sabalansēts darba un atpūtas režīms ir cilvēka veselības pamatā!


Darbs ir dāvana. Darbs ir vieta, kur realizējas cilvēka radošā brīvība!

    

Atpūta ir garīga nepieciešamība, kaut kas svēts, jo tas ir veids, kādā cilvēks aiziet no dažbrīd pārāk grūtā pasaulīgo uzdevumu loka, lai atjaunotu apziņu. Laiks, kas pavadīts projām no darba prasībām ar tā pēdējiem termiņiem, mērķiem, riskiem un neskaidrībām, atvieglo mieru, kas nepieciešams, lai iegūtu plašāku perspektīvu uz dzīvi.


"Dievs paredzējis cilvēkam gan strādāt, gan atpūsties!"